Szolgáltatásunk köre bővül az Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés ügyintézésével.

Egészségügyi szolgáltatási járulék - fizetési kötelezettség

Ön nyugodtan alszik? Megengedheti magának? Vagy ha bajba kerül, csak még nagyobb a baj…

Ha az alábbi választások valamelyike Önre nézve igaz, ezen a téren nincs tennivalója:<--break->

  • rendelkezik munkaviszonnyal (alkalmazotti, vagy vállalkozói)

  • tanulói jogviszonyban áll

  • biztosított GYESGYET ellátások miatt

  • nyugdíjas

  • részesül ápolási díjban

  • szociálisan rászoruló

Ha azonban egyik csoportba sem tartozik, bizony ahhoz, hogy részesülhessen itthon egészségügyi ellátásokban, házi orvosi kezelésben, kórházi ápolásban, szerződést kell kötnie a NAV-val : - be kell jelentkeznie az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

Ehhez a NAV minden évben előírja a havonta, 12-éig fizetendő díjat erre a szolgáltatásra.

Mit kapok ezért?

Kórházban ellátnak, a házi orvos rendelőben fogad, járóbeteg ellátásban részesítenek. De ez nem pénzbeli ellátás, nem kapunk kézhez táppénzt.

Sajnos bármikor rászorulhat egy kezelésre. Előzze meg.

Ha megszűnik a munkaviszonya, vagy már nem tanuló, rövid időn belül kikerül a fentebb felsorolt ellátottak listájából. Tudnia kell, hogy kötelező bejelentkeznie a NAV-nál az egészségbiztosítási szolgáltatási járulék fizetésére – még ha éppen nem is veszi igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.

Így válik biztosítottá – így szerez biztosítási védelmet.

Ha külföldre utazik, az Európai TAJ kártyát is csak akkor válthatja ki, ha itt, Magyarországon biztosított.

Mi történhet, ha elmulasztom?

A NAV visszamenőleg is kirója a fizetési kötelezettséget az utolsó, még biztosításban töltött naptól!

A bejelentkezés nem lehetőség, hanem kötelezettség. A meg nem fizetett járulékra pótlékot szab ki a hatóság, a bejelentkezés elmulasztása esetén mulasztási bírsággal sújthat, ami többszöröse lehet a havi járuléknak.

Az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) pedig időszakosan felülvizsgálja a TAJ számokat, hogy azok érvényesek-e. A TAJ szám csak akkor „élő”, ha élő biztosítási jogviszony van mögötte. Ha nem vagyok biztosított, akkor a TAJ szám használata elveszített jogokat jelent mindössze.

Jó tudni!

A munkaviszony megszűnését követően még 45 nap biztosításban eltöltött idő lehetséges.

Mikor szembesülhetünk ezzel először?

Külön felhívnám a középiskolákból kikerült fiatalok figyelmét erre a kérdésre! Az érettségi után, ha nem sikerül továbbtanulni, munkaviszonyt létesíteni, akkor időben tegyék meg a szükséges lépéseket ez ügyben is! A diákigazolvánnyal járó kedvezmények az érettségi évében október 31-ig élnek.

A TAJ kártya december 15-ig érvényes. Utána elég egy megfázás karácsonykor – és duplán jön a baj.

Külföldön tanuló diákok!

Teremtsétek meg a biztonságot! Az utazással, külföldön tartózkodással kiemelt kockázatban vagytok. Hiszen nem automatikus az ellátás, ha fel is vettek egy külföldi iskolába. Szívesen segítünk elintézni ezt helyettetek, nyomtatványt kitölteni, hivatalban várakozni, a biztonságot kezetekbe adni.

Fontos! Ha a későbbiekben létrejön egy új biztosítási jogviszony (mint feljebb felsoroltuk), mindenképp ki kell jelentkezni a NAV-nál a járulékfizetési kötelezettség alól, ha el akarjuk kerülni az indokolatlan NAV járulék miatti inkasszó és végrehajtási ügyeket.

Vagyis újabb hivatali eljárást kell kezdeményezni.

Keressen bennünket elérhetőségeinken!